Wednesday, April 29, 2009

Two styles of cycling (Dwa style pedałowania)

Crazy, insane... Fascinating! Don't do it at your... city ;) Szalony, obłąkany... Fascynujący! Nie próbuj tego w swoim mieście. Cultural, relaxing... A little bit boring? I wish every city was so bike friendly. Kulturalny, relaksujący... Nieco nudny? Chciałabym, żeby każde miasto było tak przyjazne rowerzystom.

Tuesday, April 28, 2009

Reminiscence of autumn (Wspomnienie jesieni)

My friend caught a glimpse of unknown biker :) More great photos here. Mój przyjaciel uchwycił nieznanego rowerzystę. Więcej świetnych zdjęć tutaj.

Chain guard (Osłona na łańcuch)

Yesterday I found 18 Ways To Know That You Have Bicycle Culture: "12. When you see somebody with rolled up trouser legs you think, "what a shame that fellow can't afford a chain guard". You consider rolling up next to him at the next light to give him some money". The owner of this beautiful Batavus doesn't roll up trouser legs for sure. Wczoraj znalazłam 18 sposobów, żeby sprawdzić, czy należysz do Rowerowej (Sub?)Kultury: "12. Widząc kogoś ze zrolowanymi nogawkami, myślisz "jaka szkoda, że koleś nie może sobie kupić osłony na łańcuch". Zastanawiasz się, czy nie podjechać do niego na następnych światłach i nie pożyczyć mu trochę pieniędzy". Właścicielka tego pięknego Batavusa na pewno nie musi rolować nogawek.

Monday, April 27, 2009

The Gadgets (Gadżety)

Today I went to the few bike shops. In one of them I saw this funny bicycle bell. I also looked at modern fold-up bikes closely, but I'm going to write about it another time. Dzisiaj odwiedziłam kilka sklepów rowerowych w jednym z nich wpadł mi w oko ten zabawny dzwonek. Przyjrzałam się też uważnie nowoczesnym składakom, ale to już będzie inna historia. My camera it's Sony Ericsson W595 ;) It's also an excellent walkman. Sometimes I almost forget that it's a phone. Do you want to see how it works? Click here. But if you prefer to read about it, check out here. Zdjęcia z tego bloga robię za pomocą Sony Ericssona W595. Jest to także doskonały walkaman. Czasami zapominam, że to przede wszystkim telefon. Chcesz zobaczyć, jak działa? Kliknij tutaj. Jeśli wolisz poczytać, sprawdź tutaj.

Sunday, April 26, 2009

The Rest (Odpoczynek)

In the midle of Poznań is Rusałka (Nymphe) Lake. Few minutes of cycling - and you can run away from noise of the city. W środku Poznania znajduje się jezioro Rusałka. Kilka minut pedałowania i można uciec od miejskiego zgiełku. It's not modern. It's not stylish. But it's mine ;) Nie jest nowoczesny. Nie jest stylowy. Ale jest mój ;) Biker or spy? ;) Rowerzysta czy szpieg? ;) Rusałka Lake surrounds a forest with bike lane. Rusałkę otacza las ze ścieżkami rowerowymi. Now you know who ride fold-up bikes - the anglers ;) Teraz wiecie, kto jeździ na składakach - wędkrze ;)

Saturday, April 25, 2009

So called 'składak'

Such bike was produced in Poland since the 1960s. We name it 'składak' - it means fold-up bike. By turning one lever, składak folds. As you can see, this small bike's still popular. It's interesting that first fold-up bikes was made for Dutch army. Don't laugh! Army still uses them (more). [Historia składaka po polsku]

Parking

;)

Bad photo

Find a biker ;-)

Thursday, April 23, 2009

Shadow

I cycle so fast that my shadow's left far behind ;)